Gradska knjižnica Županja

EU polica

U predvorju Gradske knjižnice Županja postavljena je EU-polica u sklopu projekta – opremanje narodnih knjižnica policama sa službenim publikacijama EU Europske komisije. Tu možete pronaći policu sa službenim publikacijama Europske unije koje govore o njenim institucijama i politikama te obrađuju razne aktualne teme.U sklopu prve faze odvijanja projekta police su postavljene u 30 narodnih knjižnica u Hrvatskoj, među kojima je i Gradska knjižnica Županja.