Gradska knjižnica Županja

Kako se učlaniti?

Član Knjižnice je svaki njezin korisnik koji ima aktivno članstvo.
Članska iskaznica je neprenosiv identifikacijski dokument člana Knjižnice.
  

    

Članom Knjižnice može postati svaki građanin Županje odnosno građanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište ili boravište u Županji. Članom Knjižnice može postati i građanin koji nema prebivalište ili boravište u Županji pod uvjetom da se u njemu školuje ili je u njemu zaposlen.

Članstvo u Knjižnici stječe se upisom u Knjižnicu:
a) građani uz predočenje osobne iskaznice
b) studenti uz predočenje osobne iskaznice i indeksa
c) učenici srednjih škola uz predočenje osobne iskaznice ili osobne iskaznice svojih roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika
d) djeca do 14 godina uz predočenje osobne iskaznice roditelja, odnosno udomitelja ili skrbnika
e) pojedinci i grupe izvan spomenutih kategorija uz odobrenje ravnatelja Knjižnice
f) strani državljani uz predočenje putovnice i prijave boravka

Djeca do 14 godina upisuju se isključivo u odjele za djecu i mlade.
Odrasli korisnici upisuju se u odjele za odrasle. U odjele za djecu i mlade mogu se upisati samo oni odrasli korisnici kojima je knjižnična građa s tih odjela potrebna za stručni i znanstveni rad.

Član Knjižnice dobiva člansku iskaznicu.
Članska iskaznica je neprenosiva.

Članstvo u Knjižnici vrijedi godinu dana od dana upisa. Članarina se plaća na Posudbenom odjelu za što se dobije račun.

Član Knjižnice ima pravo služiti se cjelokupnom knjižničnom građom i knjižničnim uslugama pod uvjetima utvrđenim Pravilima Gradske knjižnice Županja.

Pri svakom dolasku u Knjižnicu član je dužan djelatniku Knjižnice predočiti svoju člansku iskaznicu.

Članu Knjižnice prestaje svojstvo člana ako postupa protivno odredbama Pravila te na vlastiti zahtjev.