Gradska knjižnica Županja

Usluge

Rad Gradske knjižnice Županja namijenjen je cjelokupnome pučanstvu u svrhu podizanja razine opće naobrazbe, obaviještenosti i kulture, poticanja stručnoga i znanstvenoga rada, te osobne kreativnosti posebice kod djece.

Na temelju međunarodnih dokumenta: UNESCO-ovog Manifesta za narodne knjižnice, IFLA-inih smjernica za razvoj…, Gradska knjižnica Županja ima zadaću da kao ustanova od posebnog društvenog interesa osigurava pristup raznovrsnim zapisima znanja, informacija, umjetničkim djelima, i to putem usluga što se pod istim uvjetima pružaju svim građanima, bez ikakve rasne, spolne, vjerske, jezične, ekonomske ili neke druge diskriminacije, određujući time narodnu knjižnicu kao najširu i najdemokratskiju javnu ustanovu.

Gradska knjižnica Županja je lokalno kulturno i obrazovno informacijsko središte koje omogućuje pristup kulturnom i intelektualnom kapitalu. Gradska knjižnica Županja djeluju kao ravnopravni dio hrvatskoga knjižničnog sustava i ravnopravni i sastavni dio europske mreže knjižnica. Knjižnica treba biti:

 • mjesto slobodnog pristupa cjelokupnom znanju i civilizacijskim tekovinama za sve građane
 • mjesto cijeloživotnog učenja i razvijanja svih vrsta pismenosti
 • kulturno središte i mjesto susreta građana lokalne sredine
 • čimbenik gospodarskog i društvenog razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini
 • čimbenik koji značajno utječe na poboljšanje kvalitete života građanina pojedinca u svakom životnom dobu
 • mjesto gdje se prikupljaju, organiziraju i daju na korištenje informacije prema potrebama korisnika
 • mjesto koje povezuje i osigurava pristup lokalnim, regionalnim i globalnim izvorima znanja i informacija

Ovakva vizija temelji se na:

 • Ustavu Republike Hrvatske
 • strateškim službenim dokumentima:

o   Hrvatska u 21. stoljeću : strategija kulturnog razvitka

o   Strategija za Informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (2002.)

 • međunarodnim, stručnim dokumentima:

o   UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice (1994.)

o   IFLA/UNESCO – smjernice za razvitak narodnih knjižnica (2002.)

o   i prateće smjernice za pojedine korisničke skupine i usluge u narodnim knjižnicama

o   Kopenhaška deklaracija (1999.)

o   IFLA-in manifest o Internetu (2002.)

o   Glasgowska deklaracija o knjižnicama, informacijskim službama i intelektualnoj slobodi (2002.)

o   Oeiraški manifest Plana PULMAN za e- Europu (2003.)

 • hrvatskim zakonskim dokumentima:

o   Zakon o knjižnicama (1997., 1998., 2000.)

o   Standardi za narodne knjižnice i standardi za pokretne knjižnice (1999.)

Poslanje Gradske knjižnice Županja je biti obavijesno središte stanovnika grada Županje i županjske Posavine te približiti informacije, znanje i kulturu pučanstvu grada Županje, Vukovarsko-srijemske županije i njihovim gostima, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim aktivnostima i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici. Značaj poslanja Knjižnice je i pomno obrađivanje i zaštita zavičajne zbirke (digitalizacija) kako bismo njome pružili cjelovit prikaz kulturnoga zavičajnog naslijeđa kako svojim stanovnicima tako i inozemnim gostima zainteresiranim za našu baštinu. Pritom, uvažavajući načela iz Ustava Republike Hrvatske, Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj Uniji, dokumenata UNESCOa i IFLA-e, poglavito Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge pružaju svim stanovnicima Grada i Županije bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija. Iz našega poslanja proizlaze osnovni ciljevi djelovanja Gradske knjižnice Županja:

 • da bude opće prepoznato kulturno središte grada
 • da bude istinsko središte zajednice
 • da bude privlačno mjesto za rad, igru i druženje
 • da podrži obrazovanje korisnika svih dobi
 • da izgrađuje kvalitetne i raznolike zbirke na različitim medijima
 • da omogući dostupnost svim vrstama informacija o građi koju Knjižnica posjeduje kao i o onoj koja nije u njezinu vlasništvu
 • da potiče korištenje mrežnih izvora i usluga, poglavito oblikovanjem i održavanjem mrežnih stranica Knjižnice

Djelatnicima Gradske knjižnice Županja želja je da korisnicima i posjetiteljima u Knjižnici bude ugodno i da se osjećaju opušteno, da Knjižnica bude mjesto susreta na predavanjima, tribinama i kreativnim radionicama, gdje će im biti omogućeno da drugima pokažu put do znanja i zadovoljstva u životu. Djelatnici Gradske knjižnice Županja djeluju u skladu s Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva, nastojeći pritom:

 • timskim radom osigurati što kvalitetnije usluge
 • koristiti informacijske tehnologije u svrhu poboljšanja svakodnevnog rada
 • oduprijeti se bilo kojem obliku cenzure u nabavi i korištenju građe i informacija.